Zoekresultaten voor ""
Geen producten gevonden...

Klachten en terugsturen

WAT TE DOEN BIJ KLACHTEN EN TERUGSTUREN

ANNULEREN
Het annuleren van een bestelling is, zolang deze nog niet is verstuurd, kostenloos. 
Indien Fleurdirect reeds een betaling van u heeft ontvangen, dan zullen wij het aankoopbedrag aan u terugstorten. 

HERROEPING 
Wanneer u artikelen wil terugsturen dient u dat vooraf via de mail of telefonisch kenbaar te maken aan ons. Wij hopen ook via dit contact tot een passende oplossing voor uw retour te kunnen komen.

 Er wordt door Fleurdirect onderscheidt gemaakt in het assortiment wat betreft terugsturen:
  • Bloeiende kamerplanten
  • Groene  kamerplanten
  • Hardwaren (potterie, etc)

Voor bloeiende kamerplanten geldt dat deze niet terug kunnen worden genomen. Bloeiende planten kunnen namelijk snel verouderen en bederven (bepaald in art. 46d van het burgelijk wetboek). Wanneer een bloeiende plant niet naar wens is, kunt u ons dat uiteraard laten weten en proberen wij tot een passende oplossing te komen. 

Groene kamerplanten die verzonden worden in een postpakket kunnen teruggestuurd worden binnen 7 dagen bedenktermijn. U dient de kamerplanten dan op dezelfde wijze te verpakken als de kamerplanten zijn binnengekomen. Vervolgens kunt u het pakket via de post terugsturen naar het hieronder vemelde adres. De verzendkosten voor het terugsturen zijn voor uw rekening. Bij aankomst van uw pakket op ons adres, zullen wij het aankoopbedrag binnen 2 werkdagen terugstorten.

Wanneer u niet tevreden bent over uw grote groene kamerplanten, die met ons eigen transport bij u thuis worden gebracht, dan dient u contact met ons op te nemen voor een passende oplossing. Dit dient wel binnen de 7 dagen bedenktermijn te gebeuren. Wij zullen op basis van uw klacht een passende oplossing voor u zoeken.

Voor hardwaren (niet-levende producten) geldt dat u het recht heeft om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerderis, het goed fysiek in bezit krijgt.

RETOURADRES:
Fleurdirect
Hoeksekade 111b
2661 JL Bergschenhoek

Contactpagina


Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post, of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. Gebruik hiervoor bovenstaande contactgegevens. Binnen 48 uur zult u respons krijgen op uw klacht. 

U kunt ons op de hoogte stellen door middel van ons algemeen herroepingsformulier. Om dit te downloaden klik hier.

GEVOLGEN HERROEPING
Als u de overeenkomst herroept, ontvang u alle betalingen die u tot op dat moment hebt gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen je terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen er voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. 

Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt. U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop je het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken. 

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening. De kosten worden geraamd op een maximum van ongeveer 9 EUR. U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en het werking van de goederen vast te stellen. 

KLACHTEN
Mocht u klachten hebben over de dienstverlening dan kunt u ons ook altijd via mail, telefonisch of per briefpost bereiken door middel van de eerder gegeven gegevens. Ook hier geldt dat wij binnen 48 uur een reactie zullen geven op uw klacht. 

Mocht u niet tevreden zijn over ons handelen, dan kunt u contact opnemen met de geschillencommissie. Deze kunt u bereiken via www.sgc.nl. Op deze staat duidelijk vermeldt hoe u contact kunt opnemen. Zij zullen u dan verder helpen met uw geschil met ons bedrijf.