Zoekresultaten voor ""
Geen producten gevonden...

garantie-en-terugsturen

Wat is de garantie op jullie levende materialen?

Ruilen kan met onze levende producten binnen 7 dagen na aankoop. 

Onze planten zijn direct afkomstig van de kweker. Zowel bij de kweker als bij Fleurdirect wordt er een kwaliteitscontrole gedaan op de planten. Wij verpakken de planten op professionele wijze. Mochten de planten bijvoorbeeld onverhoopt niet naar wens aankomen, dan kunt u ons contactforumlier gebruiken. Graag inclusief foto waar de tekortkoming zichtbaar is. U kunt er dan voor kiezen om terug te sturen of een bijpassende oplossing te krijgen.

Mocht een kamerplant het na verloop van tijd minder doen, willen wij vragen zo snel mogelijk contact met ons op te nemen. Wij kunnen met de expertise van ons en de kweker u tips geven over hoe om te gaan met de plant. Mocht het aantoonbaar zijn dat de tekortkoming in de plant zit, terwijl hij nog geleverd moest worden, dan zullen wij u een passende oplossing bieden. Producten moeten namelijk wel beantwoorden aan de redelijke verwachting die u hiervan als klant mag hebben. Dit is de wettelijke garantie. 

Wat is de garantie op niet levende materialen?

Uiteraard geldt de wettelijke garantie ook voor niet levende materialen. Wettelijke garantie wil zeggen dat een product datgene is of moet doen wat de consument er in alle redelijkheid van mag verwachten. Mochten wij in de productomschrijving iets vermelden wat in de praktijk niet overeenkomt, dan kunt u ons daarop wijzen. U kunt dit zowel telefonisch, als over de mail of via de post doen. 

Hoeksekade 111B
2661 JL Bergschenhoek 
Contact:
C | Contactformulier 

Kan ik levenden materialen ruilen of terugsturen?

Ruilen met levende materialen kan binnen 7 dagen na ontvangst. De planten kunt u dan in overleg met ons terugsturen. Wij kunnen u dan tips geven voor het verpakken en het retour label naar u opsturen!

Hoe kan ik niet levende en niet-levende materialen terugsturen?

U kunt voor alle producten binnen 7 dagen na ontvangst aan ons laten weten dat u van de aankoop af wenst te zien. Na aanmelding heeft u vervolgens nog eens 7 dagen om de producten daadwerkelijk terug te sturen. U kunt ook zonder voorafgaande mededeling de producten binnen 7 dagen na ontvangst terugsturen, als u daarbij maar een mededeling voegt waaruit uw wens tot herroeping blijkt.
Indien u eerst contact met ons opneemt, zullen wij via de e-mail een retourlabel naar u sturen. Dit retourlabel kunt u gebruiken om de producten kosteloos terug te zenden. Wij geven dan ook nog graag tips over hoe u het beste het product kunt verpakken. Uiteraard kunt u ook zonder voorafgaand contact de producten terugsturen. De directe kosten voor het terugzenden zijn dan wel voor u.  
U heeft het recht om binnen een termijn van 7 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen.
De herroepingstermijn verstrijkt 7 dagen na de dag waarop u of een door u aangewezen derde, die niet de vervoerder is, het goed fysiek in bezit krijgt.
Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bijvoorbeeld schriftelijk, per post, fax of e-mail) op de hoogte stellen de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van het door ons toegezonden modelformulier voor herroeping (PDF), maar bent hiertoe niet verplicht.
Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, inclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 7 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht. Wij mogen wachten met terugbetaling tot wij de goederen hebben teruggekregen, of u heeft aangetoond dat u de goederen heeft teruggezonden, al naar gelang welk tijdstip eerst valt.
U dient de goederen onverwijld, doch in ieder geval niet later dan 7 dagen na de dag waarop u het besluit de overeenkomst te herroepen aan ons heeft medegedeeld, aan ons terug te zenden of te overhandigen. U bent op tijd als u de goederen terugstuurt voordat de termijn van 7 dagen is verstreken.

De directe kosten van het terugzenden van de goederen komen voor uw rekening.


U bent alleen aansprakelijk voor de waardevermindering van de goederen die het gevolg is van het gebruik van de goederen, dat verder gaat dan nodig is om de aard, de kenmerken en de werking van de goederen vast te stellen.
Download hier een modelformulier voor het heroepingsrecht 
Retouradres
Hoeksekade 111B
2661 JL Bergschenhoek Nederland

T.a.v. Fleurdirect retouren

 

Hoe kan ik een klacht indienen?

Het kan zijn dat u een klacht heeft over fleur-direct.be. Dat vinden wij heel vervelend en willen wij graag oplossen! Kwaliteit en service zijn voor ons belangrijke kernwaarden. Wij willen dat u tevreden over ons bent en met enthousiasme kunt spreken over het assortiment, onze communicatie, de verzending en onze service! Daarom doen wij er alles aan om de klacht naar tevredenheid af te handelen. Wij zien uw klacht als een uitdaging om onze service te verbeteren

Hoe behandelen wij uw klacht?

Wij streven naar een snelle afwikkeling van de klacht (uiterlijk binnen 7 dagen na ontvangst van de klacht ontvang je van ons een inhoudelijke reactie) Wij onderzoeken de oorzaak van de klacht Wij nemen contact met je op om een oplossing voor te leggen Wij geven opvolging aan de gemaakte afspraken Wij gebruiken de ervaring om de klacht in de toekomst te voorkomen

Hoe kunt u een klacht indienen?

Schrijf een brief:
Fleurdirect.nl
Hoeksekade 111B
2661 JL Bergschenhoek

Nederland

 

Stuur een e-mail:
C | Contactformulier

Mocht u niet tevreden zijn met de klachtafhandeling, of wilt u een onafhankelijke partij benaderen voor het geschil, dan kunt u dit voorleggen bij de volgende 2 instanties:

Op de website van thuiswinkel voor geschillen: www.sgc.nl. Of een brief sturen naar: Postbus 90600, 2509 LP te Den Haag Nederland

Tevens kunt u uw klacht voorleggen aan de Geschillencommissie via het Europees ODR Platform; http://ec.europa.eu/consumers/odr/